มหกรรมบ้านราคาพิเศษ 

ตั้งแต่ 18 สิงหาคม - 29 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 44 รายการ
ราคาเริ่มต้น 6,300,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,000,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-23.4
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B08359ราคาเริ่มต้น 1,790,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,550,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-25
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B08381ราคาเริ่มต้น 1,580,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,400,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-18
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07407ราคาเริ่มต้น 920,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 720,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 1  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07685ราคาเริ่มต้น 2,730,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,700,000 บ.
ห้องนอน: 4  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-32.6
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07465ราคาเริ่มต้น 3,150,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,800,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-23.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08609ราคาเริ่มต้น 6,300,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,300,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-70.9
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07031ราคาเริ่มต้น 6,650,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,900,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-76.3
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08616ราคาเริ่มต้น 6,430,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-78.3
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B06339ราคาเริ่มต้น 1,050,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 950,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-16
รหัสทรัพย์: 41000S02G7E07504ราคาเริ่มต้น 4,550,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,200,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-22
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08254ราคาเริ่มต้น 5,900,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,700,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-64.5
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07053ราคาเริ่มต้น 4,200,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,800,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-50.5
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07567ราคาเริ่มต้น 4,900,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,600,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-20
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B09120ราคาเริ่มต้น 2,300,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,800,000 บ.
ห้องนอน: 1  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06412ราคาเริ่มต้น 5,250,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-19.8
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07668ราคาเริ่มต้น 2,280,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,000,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.):
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B09038ราคาเริ่มต้น 5,250,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,700,000 บ.
ห้องนอน: 6  ห้องน้ำ: 6  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-21.8
รหัสทรัพย์: 41000S04G5D07581ราคาเริ่มต้น 4,450,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,800,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-27.7
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07415ราคาเริ่มต้น 3,500,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,150,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ตร.ม.): 0-0-0
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07590