มหกรรมบ้านราคาพิเศษ 

ตั้งแต่ 18 สิงหาคม - 29 ธันวาคม 2560 ณ สมุทรปราการ
ทั้งหมด 83 รายการ
ราคาเริ่มต้น 3,890,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,660,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-65.8
รหัสทรัพย์: 42015S08G4C00019ราคาเริ่มต้น 1,470,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 990,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-39
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B04324ราคาเริ่มต้น 3,140,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,720,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-54
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08464ราคาเริ่มต้น 2,400,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,870,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-50
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07440ราคาเริ่มต้น 1,520,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,160,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-21
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B06287ราคาเริ่มต้น 3,050,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,890,000 บ.
ห้องนอน: 4  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-54
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B076917

ราคาเริ่มต้น 5,750,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,350,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-19.9
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B06391ราคาเริ่มต้น 3,580,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,700,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-50.1
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07167ราคาเริ่มต้น 3,680,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,400,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-54
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08490ราคาเริ่มต้น 1,900,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,450,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-20.3
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0815512

ราคาเริ่มต้น 3,380,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,460,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-4
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07726ราคาเริ่มต้น 7,190,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,200,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 5  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-0
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07161ราคาเริ่มต้น 3,360,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,000,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-38.6
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08836ราคาเริ่มต้น 3,260,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,700,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-35
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07335ราคาเริ่มต้น 6,300,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,400,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-81
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08488ราคาเริ่มต้น 4,200,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-56
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0834420

ราคาเริ่มต้น 1,870,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,400,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ตร.ม.):
รหัสทรัพย์: 41507S03G5D00450