มหกรรมบ้านราคาพิเศษ 

ตั้งแต่ 19 สิงหาคม - 29 ธันวาคม 2560 ณ นนทบุรี
ทั้งหมด 83 รายการ
ราคาเริ่มต้น 3,600,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,000,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-22.7
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07541ราคาเริ่มต้น 7,140,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-87.7
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07761ราคาเริ่มต้น 9,000,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 8,080,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-82.3
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08975ราคาเริ่มต้น 5,100,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,300,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-62.8
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B07499ราคาเริ่มต้น 6,420,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,200,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-64.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07413ราคาเริ่มต้น 7,680,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,200,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-80
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07709ราคาเริ่มต้น 7,040,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,300,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-75.6
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08576ราคาเริ่มต้น 8,370,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 7,000,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-3.2
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06021ราคาเริ่มต้น 5,900,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,250,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-72
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06068ราคาเริ่มต้น 6,500,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,530,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-82.6
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08736ราคาเริ่มต้น 6,830,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,150,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-64.1
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08158ราคาเริ่มต้น 8,300,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 7,000,000 บ.
ห้องนอน: 4  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-85.4
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B07855ราคาเริ่มต้น 5,680,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,890,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-82.5
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0650714

ราคาเริ่มต้น 6,450,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,200,000 บ.
ห้องนอน: 4  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-66
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B06462ราคาเริ่มต้น 8,650,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 7,800,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-84.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B08330ราคาเริ่มต้น 8,930,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 7,900,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-75.9
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0687218

ราคาเริ่มต้น 8,930,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 7,700,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-60.2
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0825321