มหกรรมบ้านราคาพิเศษ new

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม - 29 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร
ทั้งหมด 78 รายการ
ราคาเริ่มต้น 11,000,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 8,500,000 บ.
ห้องนอน: 2  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-85.3
รหัสทรัพย์: 41000S07G7F03734ราคาเริ่มต้น 9,500,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-22.7
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B03859ราคาเริ่มต้น 13,000,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 7,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 4  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-24.2
รหัสทรัพย์: 42000S08G7F033834

ราคาเริ่มต้น 7,500,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,400,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-0.5
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B03930ราคาเริ่มต้น 7,900,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,600,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-3.8
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B03805ราคาเริ่มต้น 8,800,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,600,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-6.6
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B03833ราคาเริ่มต้น 8,600,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,256,000 บ.
ห้องนอน: 0  ห้องน้ำ: 0  จอดรถ: 0  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-12.3
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B038019

ราคาเริ่มต้น 5,200,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,750,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-2-19
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B03291ราคาเริ่มต้น 8,400,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 6,200,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-54.1
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B02448ราคาเริ่มต้น 8,000,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 5,500,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-88.5
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B0313213

ราคาเริ่มต้น 5,200,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,250,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-72.6
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B03790ราคาเริ่มต้น 6,500,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,800,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-1-47.2
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B02536ราคาเริ่มต้น 6,000,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3,300,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-76.9
รหัสทรัพย์: 41000S20G2B02753ราคาเริ่มต้น 5,500,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 2,900,000 บ.
ห้องนอน: 5  ห้องน้ำ: 3  จอดรถ: 2  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-62.6
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B03692ราคาเริ่มต้น 6,100,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 4,400,000 บ.
พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 1-2-10
รหัสทรัพย์: 42000S20G2B0387020

ราคาเริ่มต้น 2,100,000 บ.
ราคาพิเศษเริ่มต้น 1,400,000 บ.
ห้องนอน: 3  ห้องน้ำ: 2  จอดรถ: 1  พื้นที่(ไร่-งาน-วา): 0-0-90
รหัสทรัพย์: 41605S03G7B00042