ตารางการประมูล


วัน/เวลา จังหวัด สถานที่ประมูล จำนวนรถยนต์ (คัน)

(ราคาที่ประมูลได้ยังไม่รวม VAT 7%)


หมายเหตุ รายละเอียดรถยนต์ที่แจ้งในเว็บไซต์นี้ บางคันอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงขอให้ท่านตรวจสอบสภาพรถและสอบถามรายละเอียดก่อนประมูล