ตารางการประมูล


วัน/เวลา จังหวัด สถานที่ประมูล จำนวนรถยนต์ (คัน)
วันอาทิตย์
24 ก.ย. 2566

(10:00 น. - 16:00 น.)
พระนครศรีอยุธยา โครงการ FAST FAC ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 56 ห่างจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กม. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02 949 1800
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วันเสาร์
30 ก.ย. 2566

(10:00 น. - 15:30 น.)
ขอนแก่น บริเวณหลังปั๊มบางจาก ถ.มะลิวัลย์ จ.ขอนแก่น
โทร. 043 246 870-7
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วันอาทิตย์
1 ต.ค. 2566

(10:00 น. - 16:30 น.)
พระนครศรีอยุธยา โครงการ FAST FAC ถ.พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 56 ห่างจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 กม. อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 02 949 1800
(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

(ราคาที่ประมูลได้ยังไม่รวม VAT 7%)


หมายเหตุ รายละเอียดรถยนต์ที่แจ้งในเว็บไซต์นี้ บางคันอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล จึงขอให้ท่านตรวจสอบสภาพรถและสอบถามรายละเอียดก่อนประมูล