20 ส.ค. 2565     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
21 ส.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
27 ส.ค. 2565     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
28 ส.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

600,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBม

1,600,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDม

360,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

340,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBม

ดูทั้งหมด