2 เม.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 เม.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 เม.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 เม.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 เม.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 เม.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

430,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDUSBจอม

650,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวUSBจอม

330,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

350,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBจอม

ดูทั้งหมด