30 ม.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
5 ก.พ. 2565     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 ก.พ. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 ก.พ. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

440,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDม

530,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวUSBจอม

370,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDUSB

600,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBจอม

ดูทั้งหมด