21 พ.ค. 2565     ขอนแก่น รถประมูลในรอบนี้
22 พ.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
29 พ.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

340,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCD

330,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวcdusb

290,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวcd

310,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวcdม

ดูทั้งหมด