2 ต.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
9 ต.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 ต.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 ต.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
30 ต.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

440,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBจอม

3,230,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBจอม

650,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDUSBจอม

350,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBจอม

ดูทั้งหมด