9 มี.ค. 2567     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 มี.ค. 2567     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 มี.ค. 2567     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
23 มี.ค. 2567     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 มี.ค. 2567     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

420,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBจม

450,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBจม

380,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

590,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBจม

ดูทั้งหมด