4 ธ.ค. 2564     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 ธ.ค. 2564     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 ธ.ค. 2564     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDUSBจม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDUSBจม

ดูทั้งหมด