4 มิ.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา รถประมูลในรอบนี้
10 มิ.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 มิ.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 มิ.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 มิ.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 มิ.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

440,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBจอม

350,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBม

750,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวUSBจอม

270,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

ดูทั้งหมด