10 มิ.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 มิ.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 มิ.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 มิ.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 มิ.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

440,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBจอม

350,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBม

750,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวUSBจอม

270,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

ดูทั้งหมด