3 ธ.ค. 2565     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 ธ.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 ธ.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 ธ.ค. 2565     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
24 ธ.ค. 2565     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
25 ธ.ค. 2565     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBจอม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวUSBจอม

N/A (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDUSBจอม

ดูทั้งหมด