12 ก.พ. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 ก.พ. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
19 ก.พ. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
26 ก.พ. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

480,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDม

470,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDม

380,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวUSBจอม

360,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวUSBม

ดูทั้งหมด