1 เม.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 เม.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 เม.ย. 2566     ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 เม.ย. 2566     พระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทรัพย์เด่นประมูลรถยนต์

810,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวUSBจอม

520,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , ดีเซล , อวCDม

380,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Manual , ดีเซล , อวCDม

280,000 บ. (ราคาตั้งประมูล)
เกียร์ Automatic , เบนซิน , อวCDUSB

ดูทั้งหมด