เกี่ยวกับ buyatsiam.com


Buyatsiam.com

เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ต่างๆที่ใช้แล้วหรือ ทรัพย์สินที่มีการขายตลาด ของทางธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่ทำการซื้อขาย และหรือ ประมูลโดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถค้นหาทรัพย์ที่สนใจ ตามแต่ละชนิท หรือ ประเภทต่างๆ ตามวันและเวลา ที่มีการกำหนด ตามแต่ละประเภททรัพย์ และท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด ก่อนทำการซื้อ หรือประมูลทรัพย์ นั้นๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาและค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีการให้บริการด้าน บริการสินเชื่อต่างๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างครบวงจร