ติดต่อเรา

  • ประมูลรถยนต์

    ท่านสามารถติดต่อกับทีมงานหรือตัวแทนสาขาของ SCBL ได้ดังนี้
    • บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
      อาคาร 2 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
      โทรศัพท์: 02 949 1800
      โทรสาร: 02 949 1900
    • นครสวรรค์
      เลขที่ 96/6 หมู่ 9 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
      โทรศัพท์: 056 220 803, 056 220 818, 056 220 819
      โทรสาร: 056 220 818
    • ลพบุรี
      เลขที่ 223-231 ถ.สุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
      โทรศัพท์: 036 618 602, 036 618 634, 036 618 641
      โทรสาร: 036 618 659
    • เชียงใหม่
      เลขที่ 166 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
      โทรศัพท์: 053 270 578, 053 270 580, 053 270 581
      โทรสาร: 053 270 583
    • ลำปาง
      เลขที่ 276 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
      โทรศัพท์: 054 228 204, 054 228 206, 054 228 214, 054 228 226
      โทรสาร: 054 228 216
    • พิษณุโลก
      เลขที่ 1/14 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
      โทรศัพท์: 055 247 341-6
      โทรสาร: 055 247 347
    • เชียงราย
      เลขที่ 139/3 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
      โทรศัพท์: 053 601 310, 053 601 311, 053 601 312
      โทรสาร: 053 601 314
    • นครราชสีมา
      เลขที่ 541/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
      โทรศัพท์: 044 263 578-9, 044 263 580-2
      โทรสาร: 044 263 583
    • ขอนแก่น
      เลขที่ 491 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
      โทรศัพท์: 043 246 870-7
      โทรสาร: 043 246 570
    • อุบลราชธานี
      เลขที่ 614/4-5 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
      โทรศัพท์: 045 355 271-5
      โทรสาร: 045 355 276
    • อุดรธานี
      เลขที่ 184 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
      โทรศัพท์: 042 345 112-5
      โทรสาร: 042 343 112
    • ชลบุรี
      เลขที่ 490 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
      โทรศัพท์: 038 387 963, 038 387 632
      โทรสาร: 038 387 964
    • สุราษฎร์ธานี
      เลขที่ 103/1-3 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
      โทรศัพท์: 077 210 352-4
      โทรสาร: 077 210 355
    • หาดใหญ่
      เลขที่ 41/226-227 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
      โทรศัพท์: 074 262 662-7
      โทรสาร: 074 262 669
    • ภูเก็ต
      เลขที่ 46/2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
      โทรศัพท์: 076 212 383, 076 212 347, 076 212 390
      โทรสาร: 076 212 291