ติดต่อเรา

 • ประมูลรถยนต์

  ท่านสามารถติดต่อกับทีมงานหรือตัวแทนสาขาของ SCBL ได้ดังนี้
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด(มหาชน)
   อาคาร 2 ชั้น 22 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   โทรศัพท์: 02 949 1800
   โทรสาร: 02 949 1900
  • นครสวรรค์
   เลขที่ 96/6 หมู่ 9 ถ.สายเอเซีย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
   โทรศัพท์: 056 220 803, 056 220 818, 056 220 819
   โทรสาร: 056 220 818
  • ลพบุรี
   เลขที่ 223-231 ถ.สุระสงคราม ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี
   โทรศัพท์: 036 618 602, 036 618 634, 036 618 641
   โทรสาร: 036 618 659
  • เชียงใหม่
   เลขที่ 166 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
   โทรศัพท์: 053 270 578, 053 270 580, 053 270 581
   โทรสาร: 053 270 583
  • ลำปาง
   เลขที่ 276 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
   โทรศัพท์: 054 228 204, 054 228 206, 054 228 214, 054 228 226
   โทรสาร: 054 228 216
  • พิษณุโลก
   เลขที่ 1/14 ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
   โทรศัพท์: 055 247 341-6
   โทรสาร: 055 247 347
  • เชียงราย
   เลขที่ 139/3 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
   โทรศัพท์: 053 601 310, 053 601 311, 053 601 312
   โทรสาร: 053 601 314
  • นครราชสีมา
   เลขที่ 541/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
   โทรศัพท์: 044 263 578-9, 044 263 580-2
   โทรสาร: 044 263 583
  • ขอนแก่น
   เลขที่ 491 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   โทรศัพท์: 043 246 870-7
   โทรสาร: 043 246 570
  • อุบลราชธานี
   เลขที่ 614/4-5 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
   โทรศัพท์: 045 355 271-5
   โทรสาร: 045 355 276
  • อุดรธานี
   เลขที่ 184 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
   โทรศัพท์: 042 345 112-5
   โทรสาร: 042 343 112
  • ชลบุรี
   เลขที่ 490 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
   โทรศัพท์: 038 387 963, 038 387 632
   โทรสาร: 038 387 964
  • สุราษฎร์ธานี
   เลขที่ 103/1-3 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
   โทรศัพท์: 077 210 352-4
   โทรสาร: 077 210 355
  • หาดใหญ่
   เลขที่ 41/226-227 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
   โทรศัพท์: 074 262 662-7
   โทรสาร: 074 262 669
  • ภูเก็ต
   เลขที่ 46/2 ถ.เจ้าฟ้า ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
   โทรศัพท์: 076 212 383, 076 212 347, 076 212 390
   โทรสาร: 076 212 291