ข้อมูลบริการ (Services)


  • ประมูลรถยนต์ (SCBL Car Auction)
    SCBL เป็นหนึ่งในด้านผู้ให้บริการด้านประมูลรถยนต์ ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ มากว่า 30 ปี เป็นที่ยอมรับ และให้ความเชื่อถือในด้านความโปร่งใส ความรวดเร็วในการให้บริการรับรถรับเล่มทันที เมื่อลูกค้าจ่ายเงินครบในวันประมูล  รายละเอียด...