รถยนต์ 
420,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
450,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
750,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
670,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)