รถยนต์ 
290,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
340,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
330,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
310,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)