รถยนต์ 
440,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
530,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
370,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)