รถยนต์ 
370,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
520,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
860,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
770,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)