รถยนต์ 
690,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
520,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
280,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
370,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)