รถยนต์ 
930,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
320,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
N/A
(ราคาตั้งประมูล)
N/A
(ราคาตั้งประมูล)