รถยนต์ 
430,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
650,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
330,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
350,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)