รถยนต์ 
N/A
(ราคาตั้งประมูล)
370,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
1,090,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)