รถยนต์ 
580,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
750,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
270,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)