รถยนต์ 
480,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
470,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
380,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
360,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)