รถยนต์ 
380,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
360,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)