รถยนต์ 
600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
550,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
570,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)