รถยนต์ 
900,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
800,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
650,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
1,100,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)