รถยนต์ 
770,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
900,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
560,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
840,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)