รถยนต์ 
350,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
500,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
930,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
320,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)