รถยนต์ 
360,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
1,600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
340,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)