รถยนต์ 
290,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
400,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
730,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
220,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)