รถยนต์ 
310,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
140,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
250,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
480,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)