รถยนต์ 
430,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
680,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
680,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
460,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)