รถยนต์ 
2,100,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
530,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
830,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
340,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)