รถยนต์ 
250,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
430,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
699,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
1,400,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)