รถยนต์ 
480,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
260,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
750,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
390,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)