รถยนต์ 
N/A
(ราคาตั้งประมูล)
350,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
400,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)