รถยนต์ 
400,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
330,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
330,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
780,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)