รถยนต์ 
810,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
520,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
380,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
280,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)