รถยนต์ 
440,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
350,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
750,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
270,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)