รถยนต์ 
N/A
(ราคาตั้งประมูล)
N/A
(ราคาตั้งประมูล)
600,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
N/A
(ราคาตั้งประมูล)