รถยนต์ 
570,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
520,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)
300,000 บ.
(ราคาตั้งประมูล)